Senát bude jednat o transformaci Národního divadla

 
  Zástupci Opery Národního divadla a Státní opery Praha se sejdou zítra, tj. 19. 2. 2013 v 16:30, před Senátem ČR, kde bude Výbor pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice jednat o transformaci našich dvou předních divadelních scén.
 
  Operní soubory se bouří proti Koncepci transformace Národního divadla, kterou 30. 1. 2013 zveřejnilo Ministe...rstvo kultury ČR na svých webových stránkách.
Koncepce mj. navrhuje, že „historická budova ND nebude obsazena žádným souborem, ale měly by tam pravidelně hostovat např. zahraniční soubory“. Ministerští experti dále v koncepci uznávají, že „navrhovanou transformaci nelze provést bez nutných transformačních nákladů“, tyto náklady ale nejsou v návrhu nikterak blíže specifikovány. Experti rovněž deklarují, že jejich „návrh řešení představuje kompaktní celek, ze kterého nelze implementovat pouze jednotlivé části“, a ministryni Aleně Hanákové navrhují, aby z jejich řad jmenovala „garanční radu“, která bude v následujících letech „zajišťovat kontinuitu uskutečňování předloženého projektu“.
  Po ministryni Aleně Hanákové proto operní soubory požadují úplné odmítnutí Návrhu transformace Národního divadla a rozpuštění týmu expertů, kteří ho vypracovali. Dále operní soubory žádají ministryni Alenu Hanákovou, aby umožnila budoucímu řediteli ND vypracovat – ve spolupráci se současným vedením ND a zástupci uměleckých složek ND – komplexní návrh organizačního, ekonomického a uměleckého rozvoje ND včetně konkrétní představy o jeho restrukturalizaci, který bude na rozdíl od výše zmíněné ministerské koncepce vycházet z reality Národního divadla a Státní opery Praha a který bude zároveň respektovat historické souvislosti obou našich předních scén.
Praha, 18.2.2013
 
Odborové organizace Opery Národního divadla
Odborové organizace Státní opery Praha

:-))

Divadlo F. X. Šaldy